Föredrag

Med last genom luften

- svenskt transportflyg under kalla kriget
price Pris: Vuxen 50 kr, gratis till och med 18 år

På 1970-talet utgjorde transportflyget mer än en fjärdedel av det totala antalet flygplan inom flygvapnet och andelen kom sedan att öka ytterligare under 1980-talet. Många av dessa var inhyrda civila flygplan. Flyghistoriker Lennart Andersson berättar med utgångspunkt från sin bok Med last genom luften - svenskt transportflyg under kalla kriget om transportflygets betydelse i det svenska försvaret under kalla kriget.

 

Föranmälan

Antalet deltagare är begränsat. Föranmäl dig här.

bannerblock_nyhetsbrev3.jpg

Vad är på gång i museet? Anmäl dig till nyhetsbrevet!