Upphandling

Ny butik och reception

Flygvapenmuseums reception och butik byggs om för bättre funktionalitet och arbetsmiljö. Du som är intresserad av att lämna ett anbud på arbetet är välkommen till visning den 19 maj och lämna offert senast den 14 juni 2017.

Flygvapenmuseums reception är navet i den publika verksamheten. Besökarna ska här få ett personligt bemötande, information och vägledning. I nära anslutning till receptionen finns museibutiken med flyganknutna varor. Den befintliga butiken och receptionen utformades vid Flygvapenmuseums senaste utbyggnad och stod färdig 2010. Med några års erfarenhet av arbete i dessa ytor finns nu förslag på hur bland annat inredning, exponeringsytor, arbetsplatser, förvaringsplatser, logistik och arbetsmiljö kan förbättras.

På uppdrag av Flygvapenmuseum har formgivaren Sonny Löfvall skapat en modell, ritningar och en beskrivning av planerade arbeten som omfattar snickerier, glas och belysning.

Utgångspunkten är att den ursprungliga kvaliteten, finishen och höga snickerimässiga utförandet ska kännas i alla nytillverkade delar – det ska kännas som om ingenting nytt har tillkommit utan att allt är en homogen interiör som tillkommit samtidigt. Tid för genomförande av arbete på plats är 6-24 november 2017. Museet är då öppet för besök som vanligt.

Läs mer om omfattning och innehåll samt se ritningar och fotografier på befintlig butik och reception:

Förfrågningsunderlag (pdf, 250 kB)

Ritningar (pdf, 3 MB)

Bilder på nuvarande reception och butik (pdf, 1 MB)

Kontakt

Mikael Parr, museichef.

E-post: mikael.parr@flygvapenmuseum.se
Telefon: 013-495 97 09