Delar av museet stängt

På grund av ombyggnation är bara vissa delar av museet tillgängliga för besökare. Utställningarna ”Om kriget kommer – Sverige under kalla kriget” och ”Hemliga handlingar – DC-3:an som försvann” är tillgängliga samt museiområdet utomhus med nya lekmiljön Leklanda. Den nya basutställningen invigs under 2022.

bannerblock_nyhetsbrev3.jpg

Vad är på gång i museet? Anmäl dig till nyhetsbrevet!