Visning för max 8 personer

Caravelle – signalspaning under kalla kriget

Vill du se hur operatörerna på Försvarets radioanstalt arbetade med signalspaning i luften? Ta en titt in i Sud Aviation Caravelle – ett tidsdokument från kalla kriget.

Flygplanet Sud Aviation SE-210 Caravelle flög för Försvarets radioanstalt (FRA) under åren 1974 till 1998. Det användes för signalspaning och flögs över svenskt och internationellt vatten, för att inhämta underrättelseinformation. Flygplanet var baserat på Malmen, Linköping och är idag restaurerat för att visa hur flygplanet användes under 1970- och 1980-talen. Nu öppnar vi för första gången upp flygplanet för visningar och erbjuder en exklusiv och närgången inblick i hur FRA:s operatörer arbetade under den senare delen av kalla kriget. Det var en tid då FRA:s uppgift som "larmklocka" åt det svenska försvaret var högst aktuell.

Tillgänglighet

Flygplanet är placerat utomhus. Ingång i och utgång ur flygplanet sker via en trappa. Framkomligheten inne i kabinen är begränsad. Visningen är därför endast tillgänglig för personer som kan gå utan hjälpmedel (t.ex. rullstol, rullator, krycka, käpp).

Villkor och priser

Max 8 personer.

Tidsåtgång: 60 minuter.

Kostnad vardagar 11:00-17:00: 1 700 kronor.

Kostnad helger 11:00-17:00 och torsdagar 17:00-20:00: 2 200 kronor.

Grupper från andra museer och militära kamratföreningar har alltid 25 procent rabatt på visningskostnaden.

Bokningsbar säsong är 1 maj till 30 september. Flygplanet är känsligt för fukt- och temperaturförändringar. Det innebär att det endast öppnas för visningar under denna period, då det också är behaglig temperatur och goda ljusförhållanden för dig som besökare. 

Kontakt

Cecilia Holmström, konferens- och bokningsansvarig.

E-post: cecilia.holmstrom@flygvapenmuseum.se
Telefon: 013-495 97 14

Cecilia Holmström nås säkrast måndagar till fredagar klockan 9:30-11:00, men du är givetvis välkommen att ringa när som helst på vardagar.