Guidad visning

Caravelle

– signalspaning under kalla kriget
price Pris: 175 kr

Flygplanet Sud Aviation SE-210 Caravelle flög för Försvarets radioanstalt (FRA) under åren 1974 till 1998. Det användes för signalspaning och flögs över svenskt och internationellt vatten, för att inhämta underrättelseinformation. Flygplanet var baserat på Malmen, Linköping och är idag restaurerat för att visa hur flygplanet användes under 1970- och 1980-talen.

Nu öppnar vi för första gången upp flygplanet för visningar och erbjuder en exklusiv och närgången inblick i hur FRA:s operatörer arbetade under den senare delen av kalla kriget. Det var en tid då FRA:s uppgift som larmklocka åt det svenska försvaret var högst aktuell.

Tillgänglighet

Flygplanet är placerat utomhus. Ingång i och utgång ur flygplanet sker via en trappa. Framkomligheten inne i kabinen är begränsad. Visningen är därför endast tillgänglig för personer som kan gå utan hjälpmedel (till exempel  rullstol, rullator, krycka eller käpp).

Föranmälan

Antalet deltagare är begränsat. Föranmäl dig här.

bannerblock_nyhetsbrev3.jpg

Vad är på gång i museet? Anmäl dig till nyhetsbrevet!