Flygplansvisning:

Restaureringen av Saab B 18 B

I Flygvapenmuseums samlingar finns flygplanet Saab B 18 B, som idag är det sista exemplaret i sitt slag. Efter en dramatisk nödlandning på isen utanför Härnösand 1946, sjönk flygplanet till havsbotten, och bärgades inte förrän drygt trettio år senare. Sedan flygplansvraket kom till Linköping i början av 1980-talet har medlemmar ur Östergötlands flyghistoriska sällskap genomfört en omfattande restaurering av flygplanet.

Denna kväll får ni höra mera om det unika flygplanets historia och om hur restaureringsarbetet har gått till. Medlemmar ur restaureringsgruppen berättar.

Avgift: 80 kr från och med 19 år. Begränsat antal deltagare.

Tillfället den 14 mars är fullbokad, men ytterligare en chans att se föredraget/visningen ges lördagen den 27 april kl. 13.30-14.30. Länk för biljettköp till den 27 april kommer snart!

 

bannerblock_nyhetsbrev3.jpg

Vad är på gång i museet? Anmäl dig till nyhetsbrevet!