Föredrag

Nils Fredrik Rodéhn

-ett flygarliv
price Pris: 100 kr från och med 19 år

Den 5 februari 1920 förolyckades en av Sveriges tidiga flygpionjärer i en dramatisk olycka på Malmen i Linköping. Vid sin allför tidiga död, knappt trettio år fyllda, hade han hunnit verka både som provflygare och flyglärare. Han var också en föregångsman inom den svenska militära flygsäkerheten. Flyghistoriker Thure Svensson berättar om fältflygare Nils Fredrik Rodéhns korta men hängivna flygarliv.

Thure Svensson har tidigare tecknat Rodéhns liv i boken "Fältflygaren Nils Fredrik Rodéhn - ett kort och hängivet flygarliv", som även vann utnämningen Årets flygbok vid den årliga Flyglitterturträffen 2019.

Avgift: 100 kr från och med 19 år. Begränsat antal deltagare.

Biljetter köpes via www.tickster.se eller i museets reception. Arrangeras i samarbete med Folkuniversitetet.

bannerblock_nyhetsbrev3.jpg

Vad är på gång i museet? Anmäl dig till nyhetsbrevet!