DigitaltMuseum

Flygvapenmuseums samlingar omfattar föremål och fotografier från Sveriges flygande försvar. Samlingarna speglar det svenska militärflyget, livet på förbanden och militär flygindustri.

På museerna finns stora och spännande samlingar. Traditionellt har dessa i första hand visats i urval i utställningar och böcker. Stora delar av samlingarna har därför sällan eller aldrig blivit visade för den intresserade allmänheten.

Målet med DigitaltMuseum är att museernas samlingar ska vara tillgängliga för alla intresserade, oavsett tid och plats. Förhoppningen är att samlingarna nu enklare ska kunna användas för bildsökning, fördjupning, studier, undervisning och gemensam kunskapsuppbyggnad.

Här hittar du till Flygvapenmuseums samlingar.

Fler tips!