Information angående Covid-19

Uppdaterad 2020-03-18

Statens försvarshistoriska museer har i dag beslutat stänga sina publika museiverksamheter för besökare. Armémuseum i Stockholm stängs från och med lördag (21 mars) och Flygvapenmuseum i Linköping stängs från och med tisdag (24 mars).

Stängningen genomförs utifrån Folkhälsomyndighetens tydliga signaler om vikten av att alla samhällsaktörer motverkar smittspridningen av covid-19 och särskilt skyddar personer i riskgrupper, däribland äldre över 70 år.

Stängningen berör museernas publika verksamheter, inte övriga verksamheter inom organisationen. Fram till dess att museerna åter kan öppna kommer vi genom olika kanaler fortsätta erbjuda och försöka vidareutveckla utbudet av bland annat digitala visningar och digitalt material för skolor.

Överintendent Magnus Hagberg: ”Stängningen gäller tills vidare men vi ser fram emot när vi åter kan ta emot besökare”.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Hagberg, överintendent SFHM, tel. 08-5195 63 11,

Stefan Lundblad, chef för Armémuseum, tel. 08-5195 63 61

Noomi Eriksson, chef för Flygvapenmuseum, tel. 013-495 97 08

Information concerning the virus Covid-19

The National Swedish Museums of Military History has decided to close down the museums to visitors. The Swedish Army Museum in Stockholm is closed from Saturday (21st of March) and the Swedish Air Force Museum in Linköping from Tuesday next week (24th of March).

The closing is caused by the strong recommendations from the Public Health Agency of Sweden who underlines the importance of public institutions to counteract the spread of the virus Covid-19 in order to protect citizens in risk-groups, which includes elderly over 70 years of age.

The closing concerns only the public activities of the museums, the organization continues its other duties as normal. Until the time when it´s possible to open for visitors again we will focus on presenting digital viewings and materials for schools etc.

Director-General Magnus Hagberg: “The closing is until further notice but we look forward to the time when we can meet our visitors again”.

For more information, please contact:

Mr Magnus Hagberg, Director-General of The National Swedish Museums of Military History, tel. 08-5195 63 11,

Mr Stefan Lundblad, Director of the Swedish Army Museum tel. 08-5195 63 61

Ms Noomi Eriksson, Director of the Swedish Air Force Museum, tel. 013-495 97 08

bannerblock_nyhetsbrev3.jpg

Vad är på gång i museet? Anmäl dig till nyhetsbrevet!