Museets historia

Området Malmen, där Flygvapenmuseum ligger i dag, var en militär övningsplats redan på 1500-talet. Det är också en plats med lång flyghistoria.

Sveriges första flygskola

Den första svensk att få aviatördiplom – motsvarande dagens flygcertifikat – hette Carl Cederström. År 1912 startade han en flygskola på Malmen med två flygplan, en bil och en mekaniker. Året därpå, 1913, blev det den första militära flygutbildningen i Sverige.

Flygflottilj och föremålssamling

År 1926 bildades flygvapnet. Samma år inrättades Tredje flygkåren, som senare blev F 3, på Malmen.

I början av 1900-talet gick flygets tekniska utveckling fort – nya modeller av flygplan kom ofta och ersatte gamla. På 1940-talet började två flottiljchefer vid F 3 spara äldre flygplan istället för att skrota dem. Genom åren växte samlingen och utökades med motorer, kameror och annan flygutrustning.

Samlingen förvarades på militärt område och kunde därför inte visas för allmänheten. I slutet av sextiotalet byggdes ett nytt förråd i stadsdelen Ryd och här kunde besökare släppas in och se flygplanen och de andra museiföremålen.

Flygvapenmuseum grundas

År 1977 beslöt riksdagen att Flygvapenmuseum skulle inrättas, som en del av den nybildade myndigheten Statens försvarshistoriska museer. Byggnadsarbetet satte igång i början av åttiotalet och 1984 invigdes museet av kung Carl XVI Gustaf. År 1989 utökades Flygvapenmuseum med ytterligare en utställningshall.

DC-3:an och utbyggnad

År 2003 hittades vraket av DC-3:an – ett nedskjutet spaningsflygplan från flygvapnet som hade legat på Östersjöns botten i över 50 år. Regeringen gav Flygvapenmuseum i uppdrag att ta hand om och visa flygplansvraket. För att museet skulle kunna genomföra uppdraget, var det nödvändigt att bygga ut museet.

Mellan 2009 och 2010 gjordes den stora utbyggnaden. DC-3:an fick en viloplats på undervåningen och på våningsplanet ovanför byggdes en stor utställning om kalla kriget. Samtidigt kom fler funktioner till: science centret Flyglabbet, en hörsal, en restaurang och en lokal för tillfälliga utställningar. Flygvapenmuseum nyinvigdes den 12 juni 2010.

Länkar till andra sidor med relaterad information

bannerblock_nyhetsbrev3.jpg

Vad är på gång i museet? Anmäl dig till nyhetsbrevet!