Om museet

Upplev det svenska militärflygets utveckling på Flygvapenmuseum i Linköping – från flygets barndom till dagens JAS 39 Gripen.

Flygvapenmuseum är ett modernt teknik- och kulturhistoriskt museum som speglar det svenska militärflygets utveckling från pionjärtid fram till i dag. Museet lockade över 170 000 besökare under 2017 och vann 2011 utmärkelsen Årets museum av svenska ICOM (International Council of Museums) och Riksförbundet Sveriges museer. 

Flygvapenmuseum är en del av Statens försvarshistoriska museer, en myndighet där bland annat Armémuseum i Stockholm också ingår.

Utställningar

I museets utställningar kan du botanisera i en unik samling militärflygplan och andra föremål med koppling till flygets hundraåriga historia. Eller så kan du kliva rakt in i tidstypiska svenska hem från andra halvan av förra seklet i den stora utställningen om kalla kriget. En tid när hela världen bävade inför ett krig som aldrig bröt ut.

På museets bottenvåning vilar DC-3:an, ett spaningsflygplan med en mycket speciell historia. Det nedskjutna spaningsflygplanet bärgades efter 50 år på havsbottnen. Nu ser du det i en suggestiv och tankeväckande utställning om politiskt spel och de anhörigas mångåriga sökande efter sanningen.

Museet visar även tillfälliga utställningar som byts ut regelbundet.

Samlingar

I Flygvapenmuseums stora föremålssamling finns flygplan, motorer, instrument, uniformer och annat med koppling till den militära flyghistorien. Den största delen av museets omkring 100 000 föremål förvaras i magasin. En mängd flygplan och föremål är utlånade till andra museer världen över.

I biblioteket och arkivet finns mängder av information kopplat till flyg och flyghistoria – böcker, tidskrifter, ritningar, fotografier och personarkiv.

Mycket för många

Förutom utställningarna, finns mycket att ta del av på Flygvapenmuseum. Museet har en rik programverksamhet med föredrag, flygaftnar, magasinsvisningar och temadagar. Det finns också en omfattande skol- och barnverksamhet med aktiviteter i Flyglabbet, sagostunder och visningar med olika inriktningar.

På Flygvapenmuseum finns även en museibutik, restaurang/café, och hörsal för konferenser och andra evenemang.

Museets historia

Flygvapenmuseum började byggas i början av åttiotalet och invigdes 1984. Sedan dess har museet byggts ut och moderniserats i flera omgångar.

Läs mer om Flygvapenmuseums historia.

Kontakt

Flygvapenmuseum har i dagsläget ett trettiotal heltidsanställda medarbetare. Här hittar du kontaktuppgifter till museets personal.Länkar till andra sidor med relaterad information

bannerblock_nyhetsbrev3.jpg

Vad är på gång i museet? Anmäl dig till nyhetsbrevet!