Om myndigheten

Flygvapenmuseum är en del av myndigheten SFHM – Statens försvarshistoriska museer.

SFHM:s uppdrag är att öka kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om dess roll i samhällsutvecklingen. Myndigheten leds av en överintendent och huvudkontoret ligger i Stockholm.

SFHM:s avdelningar

 • Armémuseum
  Ett försvarshistoriskt museum i Stockholm.

 • Flygvapenmuseum
  Ett försvarshistoriskt museum i Linköping.

 • Kansli för Sveriges militärhistoriska arv (SMHA)
  Ett kansli som ger praktiskt stöd och bidrag till SMHA – ett rikstäckande nätverk för försvarshistoriska museer.

 • Försvarets traditionsnämnd
  En expertgrupp för rådgivning om försvarets traditioner, till exempel frågor om fanor och standar, medaljer, heraldiska vapen och uniformsbeteckningar.

 • Stab
  En myndighetsgemensam funktion för styrning, stöd och administrativa frågor.

Styrdokument

Regeringen styr vad de statliga myndigheterna gör genom instruktioner och regleringsbrev. Instruktionen är ett styrdokument där du kan läsa vilka långsiktiga uppgifter myndigheten har. Inför varje år tillkommer också ett regleringsbrev som fastställer kortsiktiga uppdrag och mål samt hur mycket pengar myndigheten får.

SFHM:s webbplats kan du läsa myndighetens instruktion.

Ekonomistyrningsverkets webbplats kan du läsa aktuellt regleringsbrev.

bannerblock_nyhetsbrev3.jpg

Vad är på gång i museet? Anmäl dig till nyhetsbrevet!