PRAOBLOGGEN - P-51 Mustang

Nästa plan kommer från tidsepoken 1940-1960-talen, Mustangen!

Mustangen var ett amerikanskt plan som kom i slutet av andra världskriget och användes för det mesta som eskortplan/långdistansjaktplan till de stora bombplanen som behövde täckning. Med extra bränsletankar under vingarna kunde Mustangerna flyga till Berlin och tillbaka och ge bombplanen fullt stöd.

Mustangernas räckvidd låg på runt 3000 km. Mustangen kom först med en Allisonmotor men det märktes att den kunde bytas ut mot den engelska Rolls Royce Merlin motorn för att få mycket högre effekt. Merlinmotorn fick då licensbyggas i USA omdöpt till Packard.

Mustangen hade flera olika versioner som de flesta planen (under andra världskriget). P-51B/P-51C och P-51D är de mest kända, C och B var i väldigt lika. Den synliga skillnaden mellan D och B/C var huven.

P-51D var då en bättre verision med bättre synlighet och bättre beväpnad.

Mustangen var ett väldigt känt plan som hjälpte USAAF att få herravälde i luften med dess perfekta design och och förmåga att eskortera de stora samlingarna av bombplan.

 • P-51:or köptes in efter kriget till Sverige och användes för attack och spaning, de döptes till J-26 och S-26
 • Totalt fanns det över 20 olika versioner av Mustangen i kriget och efter. Sverige köpte in totalt 165 P-51D's, tolv av dem monterades kameror på för att skapa spaningsplan.
 • De första Mustangerna köptes in 1945, 50st. Sedan köptes ännu mer in till en total av 165 var av 4 var för reservdelar. Mustangerna avskaffades 1954, de flesta såldes till bland annat Israel och Dominikanska republiken.
 • Mustangen kom från North American Aviation som var ett företag från USA som grundades 1928. Det lades aldrig ner men gick ihop med andra företag så att det idag är med Boeing.
 • P-51D versionen var bestyckat med 6 x 12.7 mm, 3 på varje vinge. De kunde också hålla totalt upp till 900 kg bomber.
 • Det speciella med Mustangen var dess nya designade vinge som minskade luftmoståndet så att det blev enklare för Mustangen att flyga, mycket som M1:an. Det nya planet hade också en imponerande bränslelast som lade grunden till dess framgång som eskort/långdistansjaktplan
 • På den här tiden hade inte bara fastbindningsremmar kommit utan också fallskärmen var en god vän till piloten. Under krigen var det inte stor chans för soldater att överleva och samma var det för piloterna. När fallskärmen fanns med fanns det åtminstånde en liten chans för piloten att kunna komma ur ett kraschande plan, även om bakom fiendens linjer.
 • Cockpitten var inte så trång som till skillnad mot det tyska planet Messerschmitt Bf 109. Planet var väldigt omtyckt bland piloter!
 • Motorn var ju först en Allison motor som tidigt byttes ut mot en Rolls Royce Merlinmotor och när den byggdes i USA kallades den Packard Merlin. Den hadde 1490 hästkrafter och gick på vanligt flygbränsle. Flygplanet kunde flyga i 700 km/h och på en höjd på 12 700 m.
 • Vid den här tiden hade radion kommit och piloter kunde kommunicera med markpersonal så som varandra.
 • De första Allisonmotordrivna Mustangerna hade problem med högre höjder och därför kom bytet till Rolls Royce. Ett annat problem vara ju sikten men som också förbättrades med D versionerna. Flyplanet var näst intill perfekt med den tidens standrard. Det var lättmanövererat, det hade efter bytet en stark motor och det hade imponerande bränslelast som var viktigt då man krigade över hela världen.
 • När andra världskriget kom så påverkades utvecklingen på samma sätt som första världskriget påverkade flyget. Innan och i början av andra världskriget användes fortfarande biplan. England skickade in gamla gladiators, som var plan från första världskriget. Utveckligen drevs framåt med våldsamfart när länderna tävlade om luftherravälde. Vid slutet and andra världskriget hann till och med Tyskland introducera jetplan!

När man kollar på Mustangen och M1:an kan man tydligt se likheter så som skillnader. Båda planen var revolutionerande på så sätt att deras design tillät lågt luftmotsånd. De både var väldigt framgångsrika, den ena kanske lite mer än den andra. Stora skilnader var till exempel den kraftiga motorn på 1490 hästkrafter jämfört med den svaga även för dens tid gnome motorn på 50 hästkrafter. Säkerheten hade kommit  lång väg emellan de två planen, där M1:an inte ens hade bälte så kom andra världskrigetplanen med fallskärmar.

Malte Langreiter

Kommentera