PRAOBLOGGEN JAS 39 Gripen

JAS 39 Gripen

I slutet av sjuttiotalet var Sverige i ett nattsvart läge gällande flygplansutveckling. Viggensystemet började åldras och man hade nyligen beslutat att det aktuella flygplansprojektet B3LA, skol- och attackflygplan, skulle läggas ner. Med största sannolikhet skulle Jaktviggen (JA 37) bli det sista svensktillverkade stridsflygplanet. Men, i februari 1979 säger Saab att de inte tänker ge upp. Sveriges överbefälhavare, ÖB, Lennart Ljung får uppdraget att studera fram ett nytt flygplanskoncept för det svenska försvaret. Man kommer fram till att det bästa för Sverige är ett så kallat enhetsflygplan som kunde utföra alla uppgifter som flygvapnet krävde. Jakt, Attack och Spaning. JAS. Flygplanet får betäckningen JAS 39 Gripen och har tillverkats av Saab i hittills fem versioner, A, B, C, D och nu senast Gripen E. JAS 39 har varit i svensk tjänst sedan juni 1996. Det har exporterats till bland annat Brasilien, Tjeckien, Ungern, Sydafrika och Thailand, som också köpt ett antal Saab 340 AEW&C.

Konstruktion
JAS 39 Gripen är ett deltavingat flygplan med nosvinge, likt 37 Viggen och byggs i kompositmaterial. B- och D-versionerna av Gripen är dubbelsitsiga. Gripen är ett av de modernaste stridsflygplanen i dag och har mycket tekniska system. Bland annat systemdator 801 och Ericssons pulsdopplerradar PS-5/A. Motorn i JAS 39 Gripen är en amerikansk GE F404J med efterbrännkammare (ebk) som licenstillverkas och har utvecklats av Volvo Flygmotor. GE404J kallas i Sverige för RM12 och går på flygfotogen. Toppfarten i en Gripen ligger då på Mach 2, alltså runt 2.448km/h.
Gripen kallas också för ett multi-role flygplan vilket innebär att man kan använda samma plan till flera uppgifter istället för att tillverka flera olika plan (jämför med JA 37, AJ 37, SH 37 etc.)
Förarkabinen i ett JAS är mycket digital. Instrumentpanelen är i stor grad utbytt mot tre stora indikatorer och en HUD (head-up-display) som också funkar som siktlinjesindikator. Styrspaken är liten och smidig och är placerad centralt i kabinen. JAS 39 är också utrustad med raketstol vilket innebär att piloten kan skjuta ut sig i stillastående läge och ändå hinna utlösa fallskärmen.

Beväpning
JAS 39 Gripen kan bestyckas med yttre last anpassad för det aktuella uppdraget, eller med en total yttre last för alla uppgifter samtidigt. Gripen är utrustad med en akan (automatkanon) av typen Mauser i kaliber 27 mm. Gripen B/D saknar av utrymmesskäl akan. Efter varje skjutning med skarp ammunition måste dock kanonen bytas ut. Gripen kan även bära en mängd yttre last, raketer och bomber på sina sex vingbalkar. Som raketer kan Gripen bära Rb 74 Sidewinder, Rb 75 Maverick, Meteor med flera och bomber som GBU-12 och DWS 39 på sina sex vingbalkar.

Övrig fakta om Gripen

  • Gripenprototypen flög för första gången 1988
  • Två krascher har inträffat i Sverige, en på Saab-fältet 1989 med första tesflygplanet 39-1 och en på Långholmen i Stockholm 1993. Piloten vid tillfällena var Lars Rådeström. Han överlevde båda.
  • Innan man bestämde sig för ett svenskbyggt plan, hade man planer på att köpa utländska plan som ex. F-18.
  • Man hade tre slutliga alternativ innan det blev den Gripen vi ser idag, ett förslag var 1.207 med luftintag på ryggen!
  • Namnet Gripen var vinnaren i den namnpristävling som hölls 1982.

Melvin Lööf

Kommentera