PRAOBLOGGEN Saab 32 Lansen

Saab 32 Lansen

Nästa plan i Saabs generation flygplan är attackflygplanet A 32 Lansen. 

Lansen är som sagt i huvudsak ett attackflygplan då Saab bestämt sig för att vartannat plan skulle vara jakt- och vartannat attackflygplan. Lansen fanns i flygvapnets tjänst mellan 1956-1997. Flygplanet fanns i versionerna A, B, C, D och E. Attack, jakt, spaning och målbogsering. 32E användes som så kallat störflygplan där navigatören i baksits störde ut radar under övning resp. krig. A 32 var det första svenska planet som tog sig genom ljudvallen. Fortfarande flygs tre kärror av Swedish Airforce Historic Flight (SwAFHF) för Saabs räkning. De används både i uppvisningssammanhang och för att mäta exempelvis vulkanaska i atmosfären.

Konstruktion
Lansen är ett lågvingat flygplan med så kallad pilvinge. Vingarna är riktade i 35 grader, till skillnad från J 29 ”flygande Tunnans” 25 grader, då man även börjat få smak för vinklade vingar då man kommit över en del tyska ritningar och experiment från andra världskriget. Lansen var också utrustad med luftintag ”i” kroppen istället för utanpå. Saab 32 var också det första tvåsitsiga svenska jetplanet. Piloten satt i framsits och navigatör i baksits. Lansen var mycket uppskattad av sina förare och navigatörer för sina goda flygegenskaper.
Motorn var från början tänkt att vara den, av STAL i Finspång, svenskbyggda Dovern-motorn. Men Saab valde sedan den engelska Rolls Royce Avon 100. (I Sverige RM5). Denna gav Lansen en toppfart på ca 1125km/h, alltså över Mach 1. RM5 licensbyggdes för övrigt av Volvo Flygmotor i Trollhättan.

Cockpiten i en Lansen har/hade för sin tid de modernaste instrumenten och en praktisk styrspak. Sidorodret styrdes, liksom de flesta flygplan, både före och efter Lansen med pedaler vid pilotens fötter i framsits.
I baksits satt navigatören vars uppgift var att lokalisera mål på kartan och navigera. Detta gjorde Lansen till Sveriges första allvädersflygplan. Det var även navigatören i baksits som i J 32E som skötte störningsutrustningen för radarutstörning.

Beväpning
Lansen hade en mängd olika beväpningsalternativ:
Attacklansen, A 32, utrustades med ett speciellt svenskbyggt vapen utöver sina fyra 20 mm automatkanoner i nosen, nämligen världens första sjömålsrobot. Robot 04 (Rb 04). Den var konstruerad så att den klöv en fregatt på mitten. Robot 04 är svenskbyggd och konstruerades av Centrala Flygverkstaden (CFV) och testades över Vättern utanför Karlsborg med hjälp av J 29 Tunnan. Utöver Rb 04 kunde Lansen bära 4st IR-robotar av typ Rb 74 Sidewinder, även kallad AIM-9. Jaktlansen var beväpnad med automatkanoner och jaktraketkapslar m/57, samt diverse yttre last.


Övriga roliga fakta om Lansen:

  • Lansens hjulställ är byggda och konstruerade i Motala på Motala Verkstad.
  • Namnet ”Lansen” kommer ifrån pitotröret på vänster vinge. Det sitter vanligtvis i nosen på de flesta plan. Ex. J 35 Draken, 37 Viggen och JAS 39 Gripen.
  • Flygvapenmuseums exemplar 32197 är en attacklansen och har tjänstgjort vid F 6 Karlsborg.

 

Melvin Lööf

Kommentera