Flyglabbet

Flygvapenmuseums science center får ett lyft!

I samband med ombyggnationen passar vi på att utveckla och förbättra Flyglabbet med nya stationer och ny teknik. Under ombyggnaden är hela Flyglabbet stängt.

Flyglabbet är en plats för upptäckande och lekfullt lärande med alla sinnen. Här trivs både barn och vuxna och bland de interaktiva stationerna kan man lära sig om bland annat luft, fysik, historia och själv prova att spaka JAS 39 Gripen. Med Flyglabbet vill vi bidra till att öka barns och ungas intresse för teknik och flyg, och platsen fyller även en viktig funktion i Flygvapenmuseums pedagogiska verksamhet. Flyglabbet återinvigs i oktober 2021.