Ombyggnation

Taken renoveras på de äldre utställningshallarna.

Flygvapenmuseums äldsta hallar byggdes 1984 och 1989. Byggnormerna har därefter ändrats och museets hyresvärd Specialfastigheter har därför beslutat att förstärka takstolarna och byta tak. I augusti 2020 startades förstärkning av takstolarna i den ena hallen. Under tiden förvaras flygplanen tätt instuvade i den andra hallen, förutom några få som förvaras utomhus.

När alla takstolar är förstärkta i mars 2021 kommer nytt yttertak att läggas på båda hallarna.

En bonus av takförstärkningen är att takstolarna nu klarar av att bära en sprinkleranläggning.