EU-samprojekt

Sounds of Changes

Sounds of Changes bevarar historiska ljud på ny hemsida

Sounds of Changes är en fortsättning på det tidigare mycket uppmärksammade projektet Work With Sounds. Det är ett EU-samprojekt mellan sex europeiska muséer, med målet att bevara ljud från både historiska och samtida miljöer.

Många muséer världen över bevarar historiska ting, men ljuden de åstadkom faller ofta i glömska. Det vill Sounds of Changes ändra på. Projektet spelar in och bevarar enstaka ljud från till exempel äldre maskiner och redskap, men också mer komplexa ljudlandskap. Dessa läggs sedan upp på projektets nya hemsida soundsofchanges.com.

- Ibland skapas kulturarvet av många ljud tillsammans. Hur lät till exempel stadsliv på 1980-talet? Hur lät #metoo? Ett viktigt mål för Sounds of Changes är inte bara att faktiskt spara ljud, utan också sprida kunskap kring hur ljud samverkar och formar vår miljö och vår historia. Vi vill visa hur ljuden är en del av historiens förändringar, berättar Torsten Nilsson, projektledare på Sounds of Changes.

Vill inspirera barn och ungdomar
Sounds of Changes vill också inspirera och uppmuntra till användning av historiska ljud i till exempel film-, musik- och teaterproduktion, men också i utbildningssyften. En viktig målgrupp är därför barn och ungdomar.

- Alla ljuden vi spelar in och lagrar, finns tillgängliga att utforska på vår nya hemsida. Vi ser gärna att ljuden används, bland annat som utbildningsmaterial. Att kunna lyssna på hur till exempel den industriella revolutionen faktiskt lät, tror vi ger en extra dimension till lärandet, avslutar Torsten.

Deltagande muséer
Arbetets Museum i Sverige
Museum of Municipal Engineering i Polen
Technical museum of Slovenia i Slovenien
LWL-Industriemuseum i Tyskland
The Finnish Labour Museum Werstas i Finland
La Fonderie i Belgien

www.soundsofchanges.eu