Samlingar på DigitaltMuseum

Flygvapenmuseums arkiv innehåller samlingar av dokument, fotografier och filmer. Dessa kompletterar föremålen med värdefull information och används i forskning och i våra utställningar.

Flygvapenmuseums uppgift är att bevara och levandegöra det svenska militärflygets kulturarv. En del av bevarandeuppdraget utgörs av föremålssamlingen som är en rik källa till förståelsen av militärflygets historia och utveckling.

Målet med DigitaltMuseum är att museernas samlingar ska vara tillgängliga för alla intresserade, oavsett tid och plats. Förhoppningen är att samlingarna nu enklare ska kunna användas för bildsökning, fördjupning, studier, undervisning och gemensam kunskapsuppbyggnad.

På DigitaltMuseum kan du läsa artiklar, göra bildsök med olika sökfunktioner och få information om de olika objekten. Flygvapenmuseum har ett omfattande arkiv och flera objekt i samlingarna - därför uppdateras informationen löpande.

bannerblock_nyhetsbrev3.jpg

Vad är på gång i museet? Anmäl dig till nyhetsbrevet!