Saab 37 Viggen

Skicka in minnen

Du kan bara skicka in foton som du själv har tagit. Undantaget är om fotot inte har någon verkshöjd och dessutom är taget före år 1969.

Du kan skicka in flera foton på samma gång. Var i så fall noga med att specificera vilka uppgifter som gäller för vilket foto. 

Anvisningar för bildformat och bildkvalitet

Bildfiler ska vara i hög kvalitet. Nyfotografering ska helst ske i råformat eller JPEG-format i hög kvalitet. Utsätt inte fotot för förstörande komprimering innan du skickar in det. Om du skannar ett fysiskt foto bör du spara det i formatet TIFF med 16 bitars färgdjup, upplösningen 350 dpi och på så sätt att fotots långsida är minst 5000 pixlar. Flygvapenmuseums arkivarie Sofia Svalmark kan hjälpa dig att skanna ditt foto. 

Villkor för var Flygvapenmuseum får registrera ditt namn:
Godkänner du att ditt namn registreras i databaser som Flygvapenmuseum arbetar i? (Välj ett av alternativen nedan.)

Villkor för hur Flygvapenmuseum får använda ditt foto:
Fotot och informationen om fotot får användas fritt av Flygvapenmuseum och inom myndigheten Statens försvarshistoriska museer. Fotografens namn anges vid all eventuell publicering.
Fotot och informationen registreras i en intern samlingsdatabas såväl som i en externt sökbar databas. Museets personal och allmänheten kan använda det för forskning.
Godkänner du villkoren ovan och vilken licens ska i så fall fotot rättighetsmärkas med? (Välj ett av alternativen nedan.) 
bannerblock_nyhetsbrev3.jpg

Vad är på gång i museet? Anmäl dig till nyhetsbrevet!