Om museets samlingar

I museets samlingar finns allt från pyttesmå öronpunkteringsnålar till riktigt stora flygplan som TP 85 Caravelle – hela 32 meter långt.

Flygvapenmuseum vårdar och bevarar över 100 000 museiföremål. De flesta visas inte i museets utställningar utan förvaras i magasin. Här finns många olika typer av föremål – allt från flygplan, kompasser, ficklampor, sjukvårdlådor och telefonväxlar till regnkappor, läderhuvor och jetmotorer. Men flygplanen utgör faktiskt mindre än en procent av samlingarna. Den största föremålskategorin är olika instrument till paneler i cockpit – ungefär 3 000 stycken. Dessutom ingår fotografier, arkivalier och flyghistorisk litteratur i museets samlingar.

Föremålen är från 1910-talets början till 1990-talets slut. Extra många föremål kom till samlingarna under 1980- och 1990-talen. Det var en period då många flygflottiljer lades ner.

Ett föremål kommer till samlingarna

När ett nytt föremål ska tas in i samlingarna fotograferas det och får ett unikt nummer. Alla fakta om föremålet läggs in i en databas. Varifrån kommer det? Har det kanske varit med om någon särskild händelse?

Information ur databasen publiceras sedan på Digitalt museum. Det är en webbplats som är öppen för alla, där det går att se bilder på och läsa om museiföremål och arkivfotografier från många olika museer. Som besökare på Digitalt museum kan du också kommentera och diskutera de olika posterna och på så sätt bidra till att fördjupa kunskapen om dem.

Länkar till andra sidor med relaterad information

bannerblock_nyhetsbrev3.jpg

Vad är på gång i museet? Anmäl dig till nyhetsbrevet!