Vill du skänka något till museet?

Vill du skänka något till Flygvapenmuseum? Det kan vara ett fotografi, en bok, ett föremål eller en arkivhandling. Här kan du läsa om hur du ska gå tillväga. Observera att Flygvapenmuseum inte tar emot gåvor i museets reception.

Flygvapenmuseums samlingar utvecklas och kompletteras hela tiden. Museet tar ibland emot gåvor från privatpersoner, beroende på vilken typ av gåva det är. En förutsättning för att museet ska ta emot det är till exempel att det har koppling till museets ämnesområde.

Flygvapenmuseum kan ibland tacka nej om det redan finns dubbletter eller liknande objekt i samlingarna. När du vill skänka något till museet kan det krävas att du kan bevisa att du är ägare till föremålet.

Gåvor med specifika förbehåll från givare har Flygvapenmuseum svårt att ta emot.

Observera att Flygvapenmuseum inte tar emot gåvor i museets reception.

Föremål
Har du ett föremål du vill skänka? Kontakta oss via epost eller telefon och lämna ett förslag på gåva.

Fotografier
Har du ett fotografi du vill skänka? Museet behöver då få reda på om den som skänker bilden har rättigheterna till bildmotivet. Det är också viktigt att få information om fotot, vem som är fotograf, vad fotot föreställer, namn på avbildade personer, när det är taget, var det är taget, med mera.

Böcker
Har du flyglitteratur du vill skänka? Vi kompletterar gärna vår boksamling med det vi saknar. Kontakta oss med en lista över det ni vill donera så kan vi välja ur den.

Gör så här om du vill skänka något

Om du vill skänka något kontakta någon av personerna nedan. Vi tar inte emot gåvor i museets reception utan överenskommelse.
Tack!

Föremål
foremal@flygvapenmuseum.se
Tel: 013-495 97 21

Arkivmaterial (inklusive fotografier)
arkiv@flygvapenmuseum.se
Tel: 013-495 97 25

Böcker
bibliotek@flygvapenmuseum.se
Tel: 013-495 97 02

bannerblock_nyhetsbrev3.jpg

Vad är på gång i museet? Anmäl dig till nyhetsbrevet!