Tottes flygblogg

Om livet och arbetet i Flygvapenmuseums samlingar.

I Flygvapenmuseums samlingar finns allt som har med det svenska militärflyget att göra: verktyg, motorer, bomber, mätinstrument, manualer, människors berättelser och annat arkivmaterial samt väldigt många flygplan. Alla föremål, arkivhandlingar, fotografier och böcker som finns i samlingarna måste tas om hand på bästa sätt, men det arbete som görs syns inte alltid utåt. I den här bloggen kan du få en inblick i vad som händer i Flygvapenmuseums verkstäder och magasin!

Den som skriver den här bloggen heter Torsten Nilsson och är chef för samlingsenheten på Flygvapenmuseum. Tillsammans med sina kollegor arbetar han med insamling, registrering, vård och utlån, depositionshantering och kunskapsfördjupning kring olika föremål.

bannerblock_nyhetsbrev3.jpg

Vad är på gång i museet? Anmäl dig till nyhetsbrevet!