En bal på slottet!

Arbetet på Flygvapenmuseum kan vara spännande och utmanande och ibland kan det vara som i en Disneyfilm – som en bal på slottet!

I fredags var det bal på slottet när vi träffade Sam Linde som till vardags bland annat skruvar på Flygvapenmuseums B 17 som är utlånad till Saab. Flygplanet har de senaste 22 åren varit en del av Sveriges flygande kulturarv och på så sätt förgyllt olika flygdagar runt Sverige och Europa. Under det senaste året har maskinen varit lite bråkig. Sam har envetet kämpat med ett oljeläckage från propellern som gör att olja stänker på rutan. Kampen går vidare och under vårvintern hoppas Sam att man ska besegra detta envisa läckage. Låt oss hoppas att arbetet lyckas så att vi återigen får uppleva Blå Johan på flyguppvisningar. Sam och hans team har också lovat att de när de träningsflyger ser till att en del av rutten passerar Flygvapenmuseum, en vingtipp och sedan vidare.

Hur kom det sig att denna maskin blev flygande?

Iden föddes på en middag på Flygvapenmuseum och sedan gick det av bara farten. Restaureringen genomfördes under ett år och det mesta av arbetet genomfördes i Flygvapenmuseums verkstad. Även 1996 var det känsligt att göra ett museiobjekt flygande och i ett internationellt perspektiv kan man nog säga att Flygvapenmuseum sticker ut eftersom vi har mer än tio luftfarkoster som flyger och samtidigt är inskrivna museiföremål. 1997 skriver Flygvapenmuseums dåvarande chef Sven Scheiderbauer om restaurering till flygbart skick:
Det anses av en del människor inte vara museietiskt riktigt att använda sig praktiskt av museiföremål! Varför låter då Flygvapenmuseum en grupp frivilliga under Saabs ledning restaurera en Saab B 17 till flygande skick?
Motivet som då angavs var att Flygvapenmuseum i sina samlingar har två B 17. Flygvapenmuseums samling av luftfarkoster består av 243 flygplan och 44 helikoptrar. Av de äldre luftfarkosterna finns vanligtvis bara ett eller två exemplar men av de modernare finns ganska många. Flygvapenmuseum har exempelvis 43 Viggen, 43 Draken och 13 Tunnor. Det är fortfarande dublettregeln som gör att olika grupper av kunniga människor kan hålla några av våra museiföremål i flygande skick. Men genom åren kan man ana en mildare inställning till ett levande kulturarv. Maskiner är som människor = de behöver motioneras. Kan man göra detta på ett ansvarsfullt och försiktigt sätt kommer det museala veteranflyget att leva vidare.

Kort historik

Den svenska Krigsmakten beställde sammanlagt 322 exemplar av Saab 17. Leveranserna ut till flottiljerna pågick fram till i oktober 1944. Saab 17 var ett mycket mångsidigt flygplan och användes både som bomb- och spaningsflygplan med de militära beteckningarna B 17 respektive S 17. Bombflygplanet B 17 kunde bära upp till 500 kg bomber och hade två fast monterade och en rörlig 8 mm kulspruta. Spaningsflygplanet S 17A var utrustat med en seriebildskamera och beväpningen bestod av en rörlig 8 mm kulspruta. Flygplanet hade många nya tekniska detaljer, bland annat täckande kåpor som skydd på de uppfällbara landställsbenen. I utfällt läge gjorde kåporna att landstället fungerade som dykbroms. Landställen kunde vara försedda med hjul eller skidor och ytterligare ett alternativ var fast monterade flottörer.

B 17A och S 17A var utrustade med STWC-3-motorer. Den amerikanska motorn Pratt & Whitney Twin Wasp som licenstillverkades hos Svenska Flygmotor AB i Trollhättan.

B 17B och S 17B var försedda med den brittiska Bristol Mercury-motorn My XXIV, som licenstillverkades hos Svenska Flygmotor AB i Trollhättan.

 

Blå Johan -17239

1943-1954 11 år Bombflygplan
1954-1968 14 år Måldragare
1969-1996 27 år Museiflygplan i magasin
1996-1997 1 år Renovering
1997-  22 år Flygande museiflygplan

 

En fin beskrivning av flygplanets historia och restaureringen finns i boken Saab 17 flyger igen! Om restaureringen av B 17 nr 17239 inför Saabs 60-årsjubileum av Bo Widfeldt

 

Kommentera