Flygplanen på gården

Flygvapenmuseums uppdrag är att berätta om det svenska militärflyget, människor och maskiner, berättelser och föremål. Det har genom åren blivit en hel del föremål och Samlingsenheten beräknar att det finns cirka 100 000 föremål, alla är ännu inte inskrivna i museets databas. En del föremål är små andra stora, en del så stora att de inte ryms under tak. Flygvapenmuseum har i dagsläget fyra flygplan som förvaras utomhus.

Att bevara museiföremål under bar himmel är ingen bra lösning och knappast hållbart i längden. Ted Gärdestad sjöng om sol, vind och vatten och i visan är det vackert men för museiflygplanen är det ett bekymmer. Flygplan utomhus är en utmaning som Flygvapenmuseum delar med de flesta flygmuseer. Google maps har fångat problemet på ett tydligt sätt. Titta på valfritt museum i världen och ni kommer med få undantag att finna flygplan utomhus. Ett av de museer som tagit sig an utmaningen på bästa sätt är Swiss Museum of Transport, Luzern, Schweiz. Utanför museet förvaras en DC-3:a och en Convair CV-990 Coronado. Båda flygplanen är kopplade till ett centralt avfuktningsaggregat som är placerat i en källare under flygplanen. Varje år arbetar två personer i tre månader med underhåll av flygplanens yttre skikt.

Sunkiga flygplan utanför museer är ingen bra reklam för verksamheten. Besökarna gillar flygplan, fotografera dem gärna och lägger upp bilder och film på Facebook, Instagram, Wikipedia etc. Den bild av Flygvapenmuseums Varsity som illustrerar den svenska Wikipediaartikeln om Vickers Varsity gör ingen munter. Från 2016 har Flygvapenmuseum därför startat ett projekt som syftar till bättre vård av utomhusflygplanen.

DC-3:an

Museets DC-3:a var först ut. Under våren och sommaren har en ideell grupp hjälp oss att polera flygkropp och vingar. Motorer, propellrar och landställ har slipats och målats. Målning av ny märkning har startat men under vintern står arbetet stilla. Våren/sommaren 2017 skall alla roder monteras.

Caravelle

Under vårvintern 2016 startade arbetet med insidan. I samarbete med FRA har all signalspaningsutrustning återmonterats och Sveriges hemligaste museiflygplan kan nu visas för intresserade. En extra avfuktningsmaskin har monterats inne i flygkroppen. Utsidan är den stora utmaningen. Vit och blå färg oxiderar och färgpulver rinner ned efter flygplanssidorna och gör att aluminiumplåtarna blir randiga. Hur färgskikten skall stabiliseras är ännu inte utrett men man kan väl ana att museet står inför ett stort projekt där hela Caravellen skall vaxas.

Canberra

Babords vingbalk har en kraftig oxidskada som åtgärdats under sommaren. Vidare har ingångsdörren reparerats och Canberra har fått tillbaka sin gamla nos. Under sommaren 2017 är förhoppningen att hela flygkroppen skall målas och sidrodret i trä behöver också underhåll.

Varsity

Under våren 2016 besöktes Flygvapenmuseum av en reporter som skriver för tidningen Aeroplane. Han samlade material till sin artikel om Varsity. Sverige och Jordaninen var de enda länder utanför Storbritannien som använde flygplanstypen. Artikeln kommer att publiceras under första halvan av 2017. För Flygvapenmuseum blir artikeln en nyttig påminnelse om att Varsity behöver vård men tyvärr står den sist i kön.

Flygvapenmuseum har byggts ut i etapper:
Magasinet i Ryd – 1967
Hall 1, pionjärhallen - 1984
Hall 2, beredskapshallen – 1989
Hall 3, kalla-kriget-hallen – 2010

Nu måste arbetet starta för att övertyga politiker och beslutsfattare om behovet av en fortsatt utbyggnad. DC-3, Caravelle, Canberra och Varsity vill komma in i värmen!

Kommentera