Saab J 21 nummer 21364 dokumenteras

Flygvapenmuseums samling av luftfarkoster är mycket varierad. Den äldsta maskinen kom till Sverige 1912 och den nyaste kom till museet 2017. Mellan dom årtalen hittar vi nästan 250 flygplan. Museets personal och medhjälparna från Östergötlands Flyghistoriska Sällskap (ÖFS) är alla kunniga mångkonstnärer men det är inte alltid tiden räcker till – ibland behöver museet hjälp.

Under två dagar 29-30 mars 2019 fick Flygvapenmuseum hjälp att gå igenom Flygvapenmuseums Saab J 21 nummer 21364. Syftet med projektet var att dokumentera flygplanet så bra det bara går.

  • Skick under plåtarna
  • Vingar och roder
  • Hjulställ
  • Motor och kompressor
  • Förarplats

Om några veckor får museet en skriven rapport som sammanfattar två dagars undersökning. Rapporten kommer att publiceras på museets hemsida där flygplansindividen presenteras. Notera att projektet inte genomförs med syfte att maskinen ska flyga utan enbart för att bygga upp kunskapen om museiföremålet.

Saab 21 fick ovanlig formgivning med dubbla stjärtbommar och skjutande propeller och blev det första planet i Flygvapnet med noshjulsställ. Det första provflygplanet flögs 30 juli 1943 av Saabs provflygare Claes Smith. Starten skedde efter noggrann markutprovning, men Saab-fältet var lite för kort och planet lyfte först i fältkanten vilket vållade skador på landstället. Vid landningen på F 3 Malmslätt vek sig därför huvudhjulen, se landningen. Flygvapnet använde sammanlagt nästan 300 stycken J 21:or i både jakt- och attackversioner.  Av dessa finns tre maskiner bevarade i Flygvapenmuseums samlingar.

J 21 nummer 21364 som nu undersökt är utställd på Flygvapenmuseum. Maskinen flögs både som jakt- och attackflygplan, ända fram till 1954, då slutade flygvapnet att använda flygplanstypen. Det har kvar märkningen från tiden på den nedlagda Västgöta flygflottilj F 6 i Karlsborg.

A 21 nummer 21311 är utställd på  Söderhamn / F 15 flygmuseum. Maskinen blev godkänd av flygvapnet den 24 januari 1948 och baserades på Västgöta flygflottilj F 6 i Karlsborg. Där var flygplanet kvar under hela sin tjänstgöringstid. År 1954 gallrades flygplanet ut från flygvapnet och blev därefter uppställt på Göta flygflottilj F 8 i Säve och därefter på Kalmar flygflottilj F 12. När flygplanet kom till Flygvapenmuseum 1977 var det märkt som om det tjänstgjort på Kalmar flygflottilj F 12. Sedan 2008 är exemplaret deponerat till Söderhamn / F 15 flygmuseum och märk som att den tjänstgjort på Hälsinge flygflottilj F 15.

J 21R nummer 21286 är utställd på Flygvapenmuseum. Flygvapnet sparade inget av de 64 exemplar som byggdes, trots att J 21R var det första svenska jetflygplanet. Det flygplan som visas på Flygvapenmuseum var ursprungligen en propellerdriven J 21A utan motor. En arbetsgrupp ur Östergötlands flyghistoriska sällskap gjorde samma sak med det flygplanet som Saab hade gjort 50 år tidigare – de byggde om en J 21A till en J 21R. Föreningen lämnade över det ombyggda flygplanet till Flygvapenmuseum 1998. Flygplanet är märkt som att den tjänstgjort på Skaraborgs flygflottilj F 7.

Kommentera