JAS 39B på plats i Kalla kriget utställningen

I samarbete med Försvarets Materielverk (FMV) och Saab har vi nu fått ett nytt museiobjekt på plats.

FVM.148941 heter föremålet i vår databas Primus. När flygplanet tjänstgjorde på F 7 hette det JAS 39B och individnumret är 39813. Flygplanet har placerats på en ställning tre meter upp i luften mellan Lansen och Viggen. Från Lansenpodiet får man en god överblick över flygplanet. Att beväpna ett modernt museiflygplan är inte helt enkelt eftersom de flesta robotar som suttit på flygplanet fortfarande används. För att Gripen inte skall se så tam och snäll ut undersöker vi därför om vi kan tillverka kopior av robotar.

Under Gripen kommer vi under 2018 att bygga en utställning om tiden efter 1980-talet. När datorerna på allvar kom in i flygplanen. Utställningen skall stå klar till 9 december 2018, då är det 30 år sedan den första flygningen med Gripen.

Kommentera