Projekt DC-3 (Tp 79)

Att förvara flygplan utomhus är en dålig metod. Regn, vind, sol, algbeväxning, föroreningar, snö och liknande minskar förutsättningarna till ett långsiktigt bevarande.

Genom Google Maps kan man enkelt få en uppfattning över hur många flygplan som förvaras utomhus på olika museer. Imperial War Museum i Duxford har ett tiotal flygplan på gården och Polish Aviation museum i Krakow har mer än 70 flygplan utomhus, bland annat MIG-alley med ett tjugotal migplan som bildar en allé.

Flygvapenmuseum har i dagsläget fyra flygplan som förvaras utomhus vid museet.

Flygplan       Förvaras utomhus sedan
TP 52 English Electric Canberra B.2   1974
TP 79 Douglas DC-3 Dakota   1980
TP 82 Vickers Varsity T.1   1973
TP 85 Caravelle   1998

 

Tre av flygplanen är signalspaningsrelaterade och det fjärde en DC-3:a som har använts för transporter inom flygvapnet. De är alla tvåmotoriga och stora och har tyvärr ännu inte kunnat få plats inomhus. Men läget är inte helt uselt för flygplan utomhus.

Den Pembroke som idag restaureras i museets verkstad har tillbringat 33 år utomhus men uppvisar trots detta inga större skador. Värre är det med vissa modernare jetflygplan som klarat utomhusvistelsen sämre. I dagsläget finns det inga utbyggnadsplaner som skulle innebära att de flygplan som förvaras utomhus skulle kunna placeras inomhus. I takt med att olika flygsystem förändras inom flygvapnet kommer fler stora flygplan att knacka på museidörren och i dagsläget finns minimalt med plats. Flygvapenmuseum har begärt att få en Hercules till samlingen. Om den levereras har museet ett mycket stort flygplan att ta hand om!

Hur bevara flygplan utomhus?

På ett inte så smickrande sätt visas Flygvapenmuseums DC-3:a i många bilder på internet. Mossig i ytan, utan sidroder och höjdroder, utan vingklaffar och med flagnande märkning och målning. Bilder som denna skapar ingen goodwill för Flygvapenmuseum och hur museet bevarar sina flygplan. Projekt DC-3 är ett försök att testa nya metoder att i projektform arbeta med bevarade av flygplan utomhus och på så sätt öka viljan att underhålla dessa trots att de förvaras utomhus. Hur skapar museet en Best practice-metod för bevarande av flygplan utomhus?

Genomförande

Projektet kommer att pågå under tiden april-september 2016. Inför projektstart dokumenteras flygplanets skick och en vårdplan upprättas. Därefter flyttas flygplanet närmare verkstaden där underhållsarbetet utförs. Målet är att ge flygplanet en koncentrerad dos av kärlek och underhåll. I projektet bjuder museet in DC-3-intresserade att delta i arbetet. En stor del av det underhållsarbete som ska genomföras kräver inga större tekniska kunskaper. Flygkroppen ska poleras, borttagna delar monteras på plats, märkningen ska återskapas, målning av målade ytor. Invändigt ska flygplanet städas och dokumenteras. Motorer ska få ett yttre underhåll samt konserveras för utomhusförvaring.

Efter projektets genomförande bogseras en skinande DC-3:a tillbaks till sin utställningsplats och om allt fungerat bra startar vi planering för nästa flygplan, Varsity eller Canberra.

Vill du vara delaktig?

Kontakta Torsten Nilsson, enhetschef för Samlingsenheten på Flygvapenmuseum. Telefon 013-495 97 21 eller mejladress torsten.nilsson@flygvapenmuseum.se.

Flygvapenmuseum
Carl Cederströms gata 2
586 63 Linköping

Kommentera