Var är Flygvapenmuseums Skyraider?

Under många år stod den där men nu är den borta. Vad hände med den gula Skyraidern?

Flygvapnet behöver något att skjuta på. Under många år hade Svensk flygtjänst en viktig roll att bogsera skjutmålen. I början av 50-talet köpte Försvarsmakten in tolv Skyraiders som målbogserare och dessa maskiner opererades av Svensk flygtjänst. Tre av dessa har sedan hamnat på museum. En finns hos Svedinos bil- och Flygmuseum i Halland, en finns på Arlandasamlingarna i Stockholm men var är den tredje?

Flygvapenmuseums Skyraider har fått ett nytt hem hos flygälskaren Dan Borgström i Karlskoga. Han samlar på gamla flygplan och har sex olika maskiner i sin samling. Ett av dessa flygplan är Flygvapenmuseums Skyraider FVM.100040 (Så heter den i museidatabasen) Flygplanet lånades ut 2011, låneavtal 2011/1 och står nu med uppfällda vingar i en varm och torr hangar.

Transporten till Karlskoga var en stor utmaning. Motor och yttervingar demonterades och flygkroppen placerades på ett specialdesignat släp som kunde tiltas i sidled för att ekipaget skulle kunna passera vissa smalare passager. I samband med denna transport flyttades även Tp 45 Beechcraft från Flygvapenmuseum till Flyg- och Lottamuseum i Optand.

Dans målsättning är att flygplanet skall vara i bättre skick när han är färdig med det än när han lånade in flygplanet från Flygvapenmuseum. Han ser maskinen som ett av projekten han skall jobba med under pensionärsåren. I låneavtalet från 2011 skrivs att låntagaren får arbeta med flygplanet och göra det flygbart vilket kanske inte är det enklaste med en så stor maskin som en Skyraider. Målet är fortfarande att flygplanet skall bli flygande men det är enligt Dan inte det viktigaste.
– Man måste ha roligt också!

I Dans hangar pågår flera projekt samtidigt varför fokus delas av många andra maskiner.

Kommentera