Vård och konservering

I Flygvapenmuseums samlingar finns över 100 000 museiföremål. Alla föremål ska tas om hand och bevaras för framtiden – oavsett om de visas eller förvaras i magasin.

Flygvapenmuseums intendenter jobbar med vård av föremål både i museets verkstad, i magasinen och ibland på plats i utställningarna. Vissa föremål skickas till en konserveringsateljé på Armémuseum i Stockholm.

Flera magasin och i några av museets utställningsmontrar har utrustning för avfuktning och temperaturkontroll. Den tekniska utrustningen för det lättare att kontrollera föremålens kondition och följa upp eventuella skador.

Vårdplan för flygplanen

Det finns en vårdplan för alla museets flygplan. En vårdplan innehåller en detaljerad beskrivning av ett flygplans eventuella skador och behov av reparationer. Den talar också om vilken utrustning som behöver adderas för att flygplanet ska bli komplett, så som det såg ut när det var i flygvapnets tjänst och vilka tidigare reparationer flygplanet genomgått. Det kan handla om allt ifrån kompasser till säten. För reparationer, stora som små, har Flygvapenmuseum en omfattande samling reservdelar till olika flygplanstyper.

Utomhus

De flygplan som i dag står uppställda utanför museet utsätts för stora påfrestningar. Solljus, regn och partiklar i luften kan göra stor skada. För att fördröja nedbrytningen skyddsbehandlas flygplanen mot rost och är invändigt utrustade med avfuktare. Dessutom rengörs flygplanen regelbundet, noggrant och varsamt, både utvändigt och invändigt.

Hjälp från föreningar

Flera föreningar hjälper Flygvapenmuseum med restaurering av historiska flygplan och andra specialfordon.

Medlemmar i museets vänförening Östergötlands flyghistoriska sällskap har hittills restaurerat flygplanen B 18 "Hulda", S 16 Caproni och TP 47 Catalina. De har också hjälpt till med restaureringen av museets A 32 Lansen, J 35 Draken och MiG-15.

Flygvapenmuseum har genom åren också fått mycket hjälp av Svensk flyghistorisk förening. Bland annat har föreningen restaurerat SK 5 Heinkel och Thulin G samt hjälpt till med Donnet-Lévêque, även kallad flygfisken, och Macchi M.7.