Digital utställning

BASKER BLÅ – PÅ MODIGT ALLVAR

En personlig utställning om mod, rädsla och risktagande. Veteraner från de fyra FN-missionerna Suez, Kongo, Bosnien och Mali berättar om tankar och upplevelser innan-, under- och efter mission. Om att göra skillnad och om att komma tillbaka från något omvälvande.

Frågor om mod och livsval är högst aktuella, just nu finns fler konflikthärdar i världen än på länge. Utställningen ger en inblick i svenska fredsbevarande insatser i FN:s regi och inblick i veteranernas verklighet liksom de anhörigas. Verkligheter som kan vara svåra att förklara och svåra att förstå.

”Jag tror att många undviker att fråga vad jag varit med om”

Erika Borgström, veteran Mali 2014

”Den tunga Volvobilen flög tio meter och landade med en kraftig smäll”

Kjell Jonsson, veteran Suez 1957

 

Besök utställningen här


Gymnasieprogram
För ungdomar i åldern då många av de stora vägskälen i livet snabbt närmar sig så finns utställningens gymnasieprogram. Det ger möjlighet för elever till direkta samtal med veteraner och diskussionsunderlag för samtal i grupp. Vad får mina beslut för konsekvenser? Hur hade det sett ut utan FN? Är mod något att sträva efter eller ska vi fokusera på något annat?