Det stora kriget

En liten men stark utställning om första världskrigets orsaker och följder.

Under slutet av 1800-talet hade nationalismen vuxit sig starkare och runt om i Europa var viljan stor att slåss för sitt fosterland. Många trodde att kriget skulle vara över på några månader. Men tvärtom rasade kriget i fyra år och utvecklades till en av 1900-talets största mänskliga katastrofer, med miljontals döda och skadade som följd.

I utställningen ser du bildspel från krigets fasor. Genom titthål ser du fotografier och föremål kopplade till första världskriget, som värnpliktsklotter, ransoneringskuponger och en propeller från ett flygplan som flugits av den legendariska jaktpiloten Röde baronen. Vid en reflektionsyta i utställningens mitt finns möjlighet att slå sig ner och fundera över krigets orsaker och följder. Hur ska vi göra för att undvika krig i framtiden? På en skärm kan du se barn och ungdomars egna idéer för fred.

Utställningen öppnade hösten 2014 för att uppmärksamma att det var 100 år sedan första världskriget bröt ut.